Ramet - obróka skrawaniem

Przedsiębiorstwo Ramet rozpoczęło swoją działalność w 1989 roku jako niewielka, kilkuosobowa firma funkcjonująca na powierzchni 30 m2. Firma od początku specjalizuje się w szeroko pojętych procesach obróbki skrawaniem. Po 23 latach charakter działalności uległ dużym przekształceniom i został poszerzony o obróbkę skrawaniem przy wykorzystaniu urządzeń CNC.
Wśród naszych realizacji znajdują się na przykład elementy mocowania konstrukcji dachowej na Stadionie Narodowym w Warszawie, elementy konstrukcyjne wrocławskiego Sky Tower czy części samochodów specjalnych typu wozy strażackie. Ramet to gównie produkcja i usługi na rzecz przemysłu.